Ryfylke – Blåsjø

Blåsjø

Sommeren har gått uten at jeg har fått kjørt motorsykkel, og nå begynte tålmodigheten å bli frynsete. Så – i mot midten av august kom den, min motorsykkelsommer 2020. Jeg hadde planlagt turen noen dager i forveien, men det er alltid åpning for revisjoner. Første revisjon denne gang ble å snu turen fra å starte mot nord, og heller kjøre en sørlig rute første dag. Det var en godt valg. Turen over til Ryfylke ble fantastisk, og dag to til Blåsjø og Litunet ble like overveldende og omveiene hjem på dag tre ble en verdig og fantastisk avslutning på en av de fineste motorsykkelturen jeg har hatt.

The summer has passed without any proper motorcycle trip, and by now my was starting to get frayed. So – towards the middle of August it apeared, my motorcycle summer 2020. I had planned the trip a few days in advance, but it is always open for changes. The first revision this time was to turn the trip from starting north, and instead ride a southern route the first day. That was a good choice. The trip over to Ryfylke was fantastic, and day two to Blaasjö and Litunet was just as overwhelming and the detours home on day three was a dignified and fantastic end to one of the nicest motorcycle trips I have had.