Il grande tour nelle Alpi 2018


Jeg hadde tenkt på å slå lag med Bror, Tom og Knut på en tur sørover lenge, og ikke bare bygge ruteforslag for dem. Så i år var det på tide å slenge seg med. Jeg laget et ruteforslag som gikk gjennom uten innsigelser og forutsetningene var klare, det ville bli noen lange etapper og mange timer på sykkelen.

Les om turen her!      Read about the trip in English